Una serie di terremoti di fortissima entità hanno colpito nelle prime ore della mattinata di oggi, 26 novembre, l’Albania. Nella zona vicino all’epicentro, Durazzo e dintorni, si contano danni considerevoli a persone e cose. Siamo vicini con la mente ed il cuore ai nostri connazionali in Albania e alle famiglie delle vittime. La nostra associazione ha già avviato i contatti con le autorità locali che stanno gestendo l’emergenza su come fornire il nostro aiuto. A tal fine, abbiamo messo a disposizione per chi volesse contribuire in queste ore drammatiche il conto della nostra associazione IBAN IT62 X053 8712 7000 0000 1554 833 specificando nella causale “Terremoto Albania” Vi informeremo appena possibile dei nuovi sviluppi.

Një seri tërmetesh kanë goditur në orët e para të mëngjesit të sotëm, 26 Nëntor, Shqipërinë me pasoja të rënda në njerëz dhe materiale, sidomos në zonën e Qarkut të Durrësit. Jemi me mëndje dhe zemër pranë personave në Shqipëri e sidpmos atyre që kanë humbur të afërmit. Shoqata jonë është vënë me një herë kontakte me Shtabin e Emergjencave për t’u informuar për nevojat dhe për mënyrën më efikase për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ndërkohë, Shoqata Scanderbeg vë në gadishmëri llogarinë bankare të saj për gjithkë do të japi kontributin e tij. IBAN IT62 X053 8712 7000 0000 1554 833 duke nënvizuar si arsye “Terremoto Albania” Do ju informojmë sapo të kemi lajme më të reja.

2019-12-11T12:21:03+00:00